Missió

Després de l'aprovació de la nova llei de reproducció assistida (novembre 2003) es va fer possible investigar a Espanya amb embrions humans congelats i amb les cèl·lules mare derivades dels mateixos.

El Ministeri de Sanitat i Consum (ara Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) va aprovar la creació del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona el mes de juliol de 2004.

El CMRB té la missió bàsica d'investigar amb cèl·lules mare embrionàries humanes, com també amb diferents models d'animals, amb la finalitat de conèixer:

  • Els mecanismes bàsics del desenvolupament inicial i de l'organogènesi.
  • Aplicació de les línies cel·lulars que es deriven de les cèl·lules mare a malalties (medicina regenerativa) en les que hi ha pèrdua de cèl·lules (malalties degeneratives).

  • La nostra missió és fer recerca en l'àmbit de les cèl·lules mare , la regeneració i el desenvolupament embrionari.

© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2017 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat