Personal > Banc de Línies Cel·lulars

Begoña Arán Corbella

Begoña Arán Corbella

baran@cmrb.eu


Begoña Aran és Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va treballar al laboratori de fecundació in vitro de l'Institut Universitari Dexeus des de 1986 al 2007. Va ser coordinadora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) des de 2007 al 2010.

A partir del 2010 fins al 2012 va ser la responsable del Projecte de la Oficina de Suport a les Teràpies Avançades de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Més tard, va ser la responsable científica i de l’Unitat de Biotecnologia de Mesoestetic Pharma Group fins el 2014.

Al març de 2015 es reincorpora de nou al Banc de Línies Cel·lulars del CMRB per treballar en el projecte “European human Pluripotent Stem Cell Registry”, finançat per la Comissió Europea.Publicacions seleccionades

 • Eguizabal C, Aran B, Chuva de Sousa Lopes S M, Geens M, Heindryckx B, Panula S, Popovic M, Vassena R, Veiga A. (2019) Two decades of embryonic stem cells: a historical overviewHuman Reproduction Open Vol 2019, Issue 1, Jan 1, hoy024.
 • Kuebler B, Aran B, Miquel-Serra L, Muñoz Y, Ars E, Bullich G, Furlano M, Torra R, Marti M, Veiga A, Raya A. (2017) Integration-free induced pluripotent stem cells derived from a patient with autosomal recessive Alport syndrome (ARAS). Stem Cell Res 25: 1-5. Epub 2017, Sep 14.
 • Kuebler B, Aran B, Miquel-Serra L, Muñoz Y, Ars E, Bullich G, Furlano M, Torra R, Marti M, Veiga A, Raya A. (2017) Generation of integration-free induced pluripotent stem cell lines derived from two patients with X-linked Alport syndrome (XLAS) Stem Cell Res 25: 291-295. Epub 2017, Sep 9.
 • Miquel-Serra L, Duarri A, Muñoz Y, Kuebler B, Aran B, Costa C, Martí M, Comabella M, Malhotra S, Montalban X, Veiga A, Raya A. (2017) Generation of six multiple sclerosis patient-derived induced pluripotent stem cell lines. Stem Cell Res. 24:155-159. Epub 2017, Jun 7.
 • Aran B, Sole M, Rodriguez-Pizà I, Parriego M, Muñoz Y, Boada M, Barri PN, Izpisúa JC, Veiga A. (2012) Vitrified blastocysts from Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) as a source for human Embryonic Stem Cell (hESC) derivation. J Assist Reprod Genet 29(10):1013-20.
 • Vassena R, Montserrat N, Carrasco Canal B, Aran B, de Oñate L, Veiga A, Izpisua Belmonte JC. (2012) Accumulation of instability in serial differentiation and reprogramming of parthenogenetic human cells. Hum Mol Genet 21(15):3366-73.
 • Vassena R, Boué S, González-Roca E, Aran B, Auer H, Veiga A and Izpisúa Belmonte JC (2011) Waves of early transcriptional activation and pluripotency program initiation during human preimplantation development. Development 138(17): 3699-709.
 • Aran B, Rodriguez-Pizà I, Raya A, Consiglio A, Muñoz Y, Barri PN, Izpisúa JC, Veiga A (2010) Derivation of human embryonic stem cells at the Center of Regenerative Medicine in Barcelona. In Vitro Cell Dev Biol Anim 46(3-4): 356-66.
 • Borstlap J, Luong MX, Rooke HM, Aran B, Damaschun A, Elstner A, Smith KP, Stein GS, Veiga A. (2010) International stem cell registries. In Vitro Cell Dev Biol Anim 46(3-4): 242-6.
 • Aran B, Veiga A, Izpisúa JC. (2009) Células madre pluripotentes. Revista Arbor.
 • Giorgetti A, Montserrat N, Aasen T, Rodriguez-Piza I, Vassena R, Gonzalez F, Boue S, Barrero MJ, Aran Corbella B, Raya A, Torrebadella M, Veiga A and Izpisúa Belmonte JC. (2009) Generation of induced pluripotent stem cells from cord blood using OCT4 and SOX2. Cell Stem Cell 5: 353-357.
 • Luna M, Boada M, Aran B, Coroleu B, Barri PN, Veiga A. (2009) Couples' opinions regarding the fate of surplus frozen embryos. Reprod Biomed Online 19 Suppl 2: 11-5.
 • Elstner A, Damaschun A, Kurtz A, Stacey G, Arán B, Veiga A, Borstlap J. (2009) The changing landscape of European and international regulation on embryonic stem cell research. Stem Cell Res Mar 2(2): 101-7.
 • Raya A, Rodríguez-Pizà I, Arán B, Consiglio A, Barri PN, Veiga A, Izpisúa Belmonte JC. (2008) Generation of cardiomyocytes from new human embryonic stem cell lines derived from poor quality blastocysts. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology Volume LXXXIII: 1-9.
 • Borstlap J, Kurtz A, Stacey G, Elstner A, Damaschun A, Arán B, Gerlach JC, Izpisúa JC, Veiga A. (2008) Development of a European Human Embryonic Stem Cell Registry. Regenerative Medicine 3(6): 945-951.
 • Borstlap J, Stacey G, kurtz A, Elstner A, Damaschun A, Aran B, Veiga A. (2008) First Evaluation of the European hESCreg. Nature Biotechnology 26(8): 859-860.
 • Anna Veiga, Maria Vicenta Camarasa, Begoña Aran, Angel Raya, Juan Carlos Izpisúa. (2007) Selection of embryos for stem cell derivation: can we optimise the process? Stem Cells in Reproductive Medicine: Basic Science and Therapeutical Potencial. Editors: Pellicer and Simon. Chapter 11: 135-147.
 • Barri PN, Vendrell JM, Martínez F, Coroleu B, Aran B and Veiga A. (2005) Influence of spermatogenic profile and meiotic abnormalities on the reproductive outcome of infertile patients. Reproductive BioMedicine Online 10(6): 735-739.
 • Aran B, Veiga A, Vidal F, Parriego M, Vendrell JM, Santaló J, Egozcue J and Barri PN. (2004) Preimplantation genetic diagnosis in patients with male meiotic abnormalities. Reproductive BioMedicine Online 8: 470-476.
 • Aran B, Vidal F, Vendrell JM, Garcia F, Egozcue S, Egozcue J, Barri PN and Veiga A. (2003) Outcome of intracytoplasmic sperm injection in relation to the meiotic pattern in patients with severe oligoasthenozoospermia. Fertility and Sterility 80: 91-95.
 • Vendrell JM, Aran B, Veiga A, García F, Coroleu B, Egozcue S, Egozcue J and Barri PN. (2003) Spermatogenics patterns and early embryo development after intracytoplasmic sperm injection in severe oligoasthenozoospermia. Journal Assisted Reproduction Genetics 20: 106-112.
 • Egozcue S, Vendrell JM, Garcia F, Veiga A, Aran B, Barri PN and Egozcue J. (2000) Increased incidence of meiotic anomalies in oligoasthenozoospermic males preselected for intracytoplasmic sperm injection. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 17(6): 307-309.
 • Egozcue S, Blanco J, Vendrell JM, Garcia F, Veiga A, Aran B, Barri PN, Vidal F and Egozcue J. (2000) Human male infertility: chromosome anomalies meiotic disorders, abnormal spermatozoa and recurrent abortion. Human Reproduction Update 6: 93-105.
 • Arán B, Blanco J, Vidal F, Vendrell JM, Egozcue S, Barri PN, Egozcue J and Veiga A. (1999) Screening for abnormalities of chromosomes X, Y, and 18 and for diploidy in spermatozoa from infertile men participating in an in vitro fertilization-intracytoplasmic sperm injection program. Fertility and Sterility 72: 696-701.
 • Calderón G, Belil I, Aran B, Veiga A, Gil Y, Boada M, Martinez F, Parera N, Coroleu B, Penella J, et al. (1995) Intracytoplasmic sperm injection versus conventional in-vitro fertilization: first results. Hum Reprod 10(11):2835-9.
 • Arán B, Calderón G, Moragas M, Torelló MJ, Veiga A, Barri PN. (1992) Chromosome anomalies in mouse zygotes treated by growth hormone-releasing factor. Hum Reprod 7(10): 1394-5.© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat