Galeria d'imatges

Galeria d'imatges
 • Embrió humà en estadi de 8 cèl·lules.

  Embrió humà en estadi de 8 cèl·lules

 • Blastocist sense zona pel·lúcida.

  Blastocist sense zona pel·lúcida

 • Massa cel·lular interna (MCI) d´un embrió sobre monocapa de fibroblastes.

  Massa cel·lular interna (MCI) d´un embrió sobre monocapa de fibroblastes

 • Colonies de cèl·lules mare embrionàries humanes

  Colonies de cèl·lules mare embrionàries humanes

 • Colonies de cèl·lules mare embrionàries humanes.

  Colonies de cèl·lules mare embrionàries humanes

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència de l’antigen SSEA4 en una colònia de cèl·lules mare embrionàries humanes indiferenciades.

  Presència de l’antigen SSEA4 en una colònia de cèl·lules mare embrionàries humanes indiferenciades

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència del factor de transcripció Oct-4 en una colònia de cèl·lules mare embrionàries indiferenciades.

  Presència del factor de transcripció Oct-4 en una colònia de cèl·lules mare embrionàries indiferenciades

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència de alfa-feto proteïna (marcador endodèrmic) en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament.

  Presència de alfa-feto proteïna en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament

 • ador endodèrmic) en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament.

  Presència de alfa-feto proteïna en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament.

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència de alfa-feto proteïna (marcador endodèrmic) en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament.

  Presència de alfa-feto proteïna en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència de beta-tubulina (marcador ectodèrmic) en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament.

  Presència de beta-tubulina en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència de beta-tubulina (marcador ectodèrmic) en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament.

  Presència de beta-tubulina en cèl·lules mare embrionàries humanes diferenciades espontàniament

 • Immunofluorescència per evidenciar la presència de alfa-actinina (marcador mesodèrmic) després d’induir la diferenciació de cèl·lules mare embrionàries humanes

  Presència de alfa-actinina (marcador mesodèrmic) després d’induir la diferenciació de cèl·lules mare embrionàries humanes

 • Inmunofluorescencia para evidenciar la presencia de alfa-actinina (marcador mesodérmico) tras la diferenciación inducida de células madre embrionarias humanas

  Presencia de alfa-actininatras la diferenciación inducida de células madre embrionarias humanas


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat