Legislació

 • LLEI 45/2003, a 21 de Novembre, per la qual es modifica la Llei 35/1988, a 22 de Novembre sobre Tècniques de Reprodució Assistida.

  Aquesta llei permet l´ús d´embrions creats abans de Novembre del 2003 per a la investigació, previ consentiment informat dels progenitors.

  http:/www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41458-41463.pdf

 • REAL DECRET 2132/2004, a 29 d´Octubre, pel qual s´estableixen els requisits i procediments per sol·licitar el desenvolupament de projectes d´investigació amb cèl·lules mare obtingudes a partir dels pre-embrions sobrants.

  Aquest real decret regula el destí dels pre-embrions humans supernumeraris que hagin estat crioconservadors amb anterioritat a l´entrada en vigor de la Lley 45/2003, a 21 de Novembre, per la qual es modifica la Llei 35/1988, a 22 de Novembre, sobre tècniques de reproducció assistida, i té com a finalitat determinar les condicions específiques per tal de que les estructures biològiques obtingudes en el moment de la seva descongelació puguin ser utilitzades amb fins d´investigació.

  http:/www.boe.es/boe/dias/2004/10/30/pdfs/A35905-35907.pdf

 • ORDRE SCO/393/2006, a 8 de Febrer, per la qual s´estableix l´organització i funcionament del Banc de Línies Cel·lulars.

  El Banc Nacional de Línies Cel·lulars es configura com a una estructura en red, que té com a objectiu garantir en tot el territori nacional la disponibilitat de línies de cèl·lules mare humanes embrionaries i adultes per a la investigació biomèdica. Com a estructura en xarxa el Banc de Línies està configurat per diversos nodes coordinats per un únic node central.

  http:/www.boe.es/boe/dias/2006/02/18/pdfs/A06637-06641.pdf

 •  

© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat