Projectes d'Investigació i Desenvolupament

Derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries humanes en condicions lliures de xenobiòtics i caracterització in vivo de la seva pluripotencialitat

Aquest projecte pretén posar a punt la metodologia de derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries en condicions aptes per a ser utilitzades en aplicacions clíniques, és a dir, lliures de qualsevol element d'origen animal, incloent-hi la caracterització in vivo de la seva pluripotencialitat en blastocists murins.Derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries humanes a partir d'embrions anormals i caracterització in vivo de la seva pluripotencialitat

En aquest projecte s'utilitzen embrions no vàlids per a fins reproductius, ja que són cromosòmicament anormals o portadors d'anomalies genètiques, per la derivació de línies de cèl·lules mare embrionàries que serveixin com a model de malalties hereditàries greus, com la fibrosi quística o la hemofilia. El dipòsit d'aquestes línies en el BLCB i la seva disponibilitat per als investigadors de, tant el CMRB com d'altres centres d'investigació, suposarà una eina útil per l'estudi d'aquestes malalties.

Plataforma de Línies Cel·lulars en el marc de la Plataforma de Recursos Biomoleculars i bioinformàtics (PRB3)


El CMRB és beneficiari d'un ajut per a Plataformes de Suport a la Recerca en Ciències i Tecnologies de la Salut de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, en el marc del Pla Estatal d'R+D+I, concedides pe r l'Institut de Salut Carlos III i cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) per al Projecte "Plataforma de Recursos Biomoleculars i bioinformàtics (PRB3)".

La missió principal de la Plataforma de Línies Cel·lulars en el marc de la Plataforma PRB3, és l'obtenció, caracterització i banquització de línies de cèl·lules mare pluripotents humanes (hPSC). És una plataforma de suport a la investigació amb hPSC, aportant no únicament les línies cel·lulars necessàries, sinó també oferint una cartera de serveis de generació i caracterització. Aquesta plataforma ofereix així mateix suport tècnic, assessorament i formació i impulsa la interacció entre els investigadors.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat