Què és el Banc de Línies Cel·lulars de Barcelona?

El Banc de Línies Cel·lulars de Barcelona (BLCB) és una unitat funcional del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), dedicada a la derivació, manteniment, caracterització i preservació de cèl·lules mare pluripotents (embrionàries i iPSC) amb la finalitat de desenvolupar activitats de recerca en l'àrea de la Medicina Regenerativa. Infraestructuralment el Banc es composa de laboratoris de cultiu cel·lular, caracterització i criobiologia.

Com a objectiu principal i a mig plaç, el projecte del BLCB assolirà la capacitat de derivar línies cel·lulars lliures de xenobiòtics i en condicions GMP per tal d'obtenir material utilitzable en recerca clínica. L'estreta col·laboració del BLCB amb el laboratori de Recerca del CMRB permetrà optimitzar les condicions de cultiu amb la finalitat de dur a terme recerca en l'àmbit terapèutic.

  •  

    La nostra missió és fer recerca en l'àmbit de les cèl·lules mare , la regeneració i el desenvolupament embrionari.

© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat