Registre Europeu de Línies de Cèl·lules Mare Embrionàries Humanes

El present projecte, que prové de les Accions d'ajut específiques de la Unió Europea (FP6), està dissenyat en col·laboració amb el Berlin-Bradenburg Center for Regenerative Therapies Charité.

El principal objectiu del Registre Europeu de Cèl·lules Mare Embrionàries Humanes és proporcionar informació sobre totes les línies de cèl·lules mare embrionàries (hESC) derivades a Europa i també fora d'Europa, que es trobin a disposició de la comunitat científica. La creixent utilització de les hESC per part de la comunitat científica requereix no només una llista de línies cel·lulars si no també un registre exhaustiu que satisfaci la demanda. És necessari recollir tota la informació disponible sobre les característiques de les línies registrades, en quant a l'origen, el mètode de derivació, així com els diferents assajos utilitzats per la seva caracterització. Totes les línies hauran de constar amb la informació actualitzada regularment sobre les seves característiques i aplicacions. Serà possible contactar i tenir informació disponible de cada línia. Finalment el registre oferirà una plataforma internacional que contribuirà activament a establir uns paràmetres estandarditzats per totes les línies de cèl·lules mare humanes. Aquest registre funcionarà a traves d'una web de lliure accés.

El registre està coordinat pels grups del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i del Berlin-Bradenburg Center for Regenerative Therapies Charité. El Comitè de Direcció del Registre està format per representants nacionals de cada país europeu en els que s'hagi derivat línies de hESC legalment. El Comitè de Direcció suposa el pont entre els investigadors nacionals i proporciona la informació científica i legal actualitzada sobre les línies disponibles a cada país. El Consell Científic Assessor, constituït pels principals científics europeus i no-europeus en el camp de la investigació amb cèl·lules mare, assessorarà i assegura la qualitat científica i tècnica del registre. Un Consell Ètic Assessor independent guia al registre en quant a temes ètics es refereix.

El Registre Europeu de Cèl·lules Mare Embrionàries Humanes promou la validació i l'ús eficaç del coneixement sobre la investigació i la teràpia clínica amb aquestes cèl·lules, proporcionant una visió comparativa a la comunitat científica. Aquest registre pretén ser el primer registre europeu de hESC en quant a mida, qualitat i precisió de la informació facilitada i en quant a utilitat per a la comunitat científica. El registre contribuïx a la limitació responsable del número d'embrions necessaris per la derivació de noves línies cel·lulars facilitant l'accés a línies ja existents, l'intercanvi d'informació sobre aquestes línies i la transparència en el marc legal europeu.

http://www.hescreg.eu  • El principal objectiu del Registre Europeu de Cèl·lules Mare Embrionàries Humanes és proporcionar informació sobre totes les línies de cèl·lules mare embrionàries (hESC) derivades a Europa i també fora d'Europa, que es trobin a disposició de la comunitat científica.

© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat