Línies detallades de treball > Diferenciació de cèl·lules mare embrionàries

  • Vídeo: El batec rítmic de cardiomiòcits és diferent de les cèl·lules ES humanes.

La disponibilitat de línies de cèl·lules mare embrionàries (ES) ha obert horitzons a la comprensió de l'embriogènesi i organogènesi humanes primerenques i al desenvolupament de proves experimentals humanes de malalties.

A més, les cèl·lules ES humanes tenen un gran potencial per a teràpies de substitució de cèl·lules.

Les cèl·lules ES humanes in vitro i in vivo es diferencien en derivats dels tres llinatges embrionaris: endoderm, ectoderm i mesoderm. D'aquesta manera, les cèl·lules ES humanes teòricament es podrien utilitzar per generar cèl·lules especialitzades malaltes o que manquen en una malaltia concreta. De totes maneres, el nostre coneixement sobre els mecanismes que regulen la diferenciació de cèl·lules ES humanes en tipus de cèl·lules específiques és molt limitat.

El problema de la diferenciació de cèl·lules ES humanes en tipus de cèl·lules específiques s'ha tractat sobretot des d'un punt de vista empíric. Encara que existeixen diversos protocols que recolzen la diferenciació de cèl·lules ES amb llinatges de cèl·lules específiques, no hi ha cap exemple d'un factor definit o barreja de factors que fomentin la diferenciació de cèl·lules ES humanes (o de ratolins) en cap tipus de cèl·lula en concret.

El nostre laboratori està cercant activament mètodes per a convertir la diferenciació de cèl·lules ES en cèl·lules especialitzades, fins i tot cardiomiòcits, condròcits i cèl·lules progenitores hematopoètiques.

Amb aquesta finalitat utilitzem una aproximació amb tres aspectes. En experiments realitzats sobre hipòtesis intentem seguir els passos normals de desenvolupament de la determinació i diferenciació del llinatge de cèl·lules ES humanes in vitro. A la vegada estem utilitzant anàlisis de micromatrius per descriure els canvis globals en l'expressió dels gens associats a la diferenciació espontània de cèl·lules ES humanes en tipus de cèl·lules d'interès. En una aproximació complementària, mirem d'utilitzar assaigs de molt contingut per avaluar l'efecte de molècules petites i expressions gairebé desmesurades de gens de genomes complets o una excessiva regulació de la diferenciació de cèl·lules ES humanes en tipus de cèl·lules específiques.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat