Personal > Centre d'investigació

Raquel Ferrer-Lorente

Raquel Ferrer-Lorente

rferrer@cmrb.eu


Doctora per la Universitat de Barcelona l’any 2007, amb la defensa del treball "Modulació farmacològica de l'oleoïl-estrona sobre la ingesta i la composició corporal", va participar als estudis preclínics del desenvolupament de l’oleoïl-estrona com a fàrmac pel tractament de l’obesitat. Aquest treball va ser guardonat amb el premi extraordinari de doctorat.

Posteriorment, la Dra. Ferrer-Lorente es va unir al grup d’investigació liderat per la Prof. Badimon, integrat al Centre d’Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC) (2007). Aquí, se li va concedir la beca postdoctoral del Programa JAE-Doc del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2008-2011), seguit d’un contracte postdoctoral Sara Borrell del Ministerio de Ciencia e Innovación-Instituto de Salud Carlos III (2011-2015). Durant aquest període, la seva recerca es va centrar principalment en el camp de les cèl·lules mare. Específicament, en la caracterització fenotípica i funcional de les cèl·lules mare derivades del teixit adipós blanc (ASC), portant a terme l’estudi de l’impacte de l’obesitat i la diabetis tipus II sobre el potencial angiogènic i regenerador de les ASC i l’estudi de la utilització de les ASC com a eina d’anàlisi dels mecanismes moleculars que controlen l’adipogènesi i la capacitat d’expansió del teixit adipós blanc derivant en la identificació de possibles dianes terapèutiques.

De gener 2014 a maig 2015, la Dra. Ferrer-Lorente va desenvolupar la seva activitat científica a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), concretament al grup de “Control de la potència de les cèl·lules mare”, dirigit pel Prof. Raya, portant a terme l’estada corresponent al seu contracte Sara Borrell. Durant aquest període, la seva investigació es va centrar en l’anàlisi del potencial angiogènic de les cèl·lules mare de pluripotència induïda (iPSC).

La Dra. Ferrer-Lorente es va incorporar al Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona al juliol de 2015 amb un contracte postdoctoral del Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales, Nanomedicina (CIBERbbn; Instituto de Salud Carlos III). Aquí, el seu treball es centra en la identificació dels mecanismes moleculars que vinculen la diabetis i les malalties neurodegeneratives.Publicacions seleccionades
© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat