Personal > Centre d'investigació

Cristina Prat-Vidal

Cristina Prat-Vidal

cprat@cmrb.eu


Cristina Prat-Vidal és llicenciada en Biologia (1998) i doctora en Biologia (2005) per la Universitat de Barcelona (UB). Després de llicenciar-se s’incorpora al grup del Dr. Rafael Franco en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB, on realitza un Màster en Biologia Experimental (2000) i posteriorment la seva tesi doctoral (2000-2005). El seu treball de tesi se centra en el paper dels receptors d’adenosina, de l’ectoadenosina desaminasa i del CD26 en la patofisiologia del sistema cardiovascular.

L’any 2005 la Dra. Prat-Vidal s’incorpora al grup ICREC (Insuficiència Cardíaca REgeneració Cardíaca) liderat pel Dr. Antoni Bayés Genís, primer a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) i des de 2010 ubicat a l’Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP, Badalona). La seva recerca es basa en l'estudi de diferents tipus cel•lulars apropiats per a la restauració del teixit cardíac. En 2007 aconsegueix un contracte de perfeccionament postdoctoral Sara Borrell del Ministeri de Ciència i Innovació-Institut de Salut Carles III (ISCIII, 2008-2011) i realitza una estada postdoctoral (2009-2010) al Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC, Madrid), sota la supervisió del Dr. Antonio Bernad. Durant aquesta estada, cofinançada pel ISCIII i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adquireix experiència en tècniques de clonatge d'ADN per a modificar genèticament cèl•lules mare mesenquimals i millorar la seva capacitat regenerativa en el cor. Després de la seva reincorporació al grup ICREC el 2010, la Dra. Prat-Vidal se centra en nous enfocs terapèutics mitjançant enginyeria de teixits per a l'aplicació de cèl•lules progenitores en el teixit cardíac infartat.

Des de gener de 2018 ha estat contractada com a investigadora associada en el CMR[B] per a col•laborar específicament en nombrosos projectes a llarg termini focalitzats en noves aproximacions d’enginyeria tissular cardíaca.Publicacions seleccionades

 • Perea-Gil I, Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Jorba I, Segú-Vergés C, Roura S, Soler-Botija C, Iborra-Egea O, Revuelta-López E, Fernández MA, Farré R, Navajas D, Bayes-Genis A. (2018) Head-to-head comparison of two engineered cardiac grafts for myocardial repair: From scaffold characterization to pre-clinical testing. Sci Rep 8 (1): 6708.
 • Llucià-Valldeperas A, Bragós R, Soler-Botija C, Roura S, Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Perea-Gil I, Bayes-Genis A. Unravelling the effects of mechanical physiological conditioning on cardiac adipose tissue-derived progenitor cells in vitro and in silico. Sci Rep 2018 Jan 11;8(1):499.
 • Gálvez-Montón C, Soler-Botija C, Iborra-Egea O, Díaz-Güemes I, Martí M, Iglesias-García O, Prat-Vidal C, Crisóstomo V, Llucià-Valldeperas A, Perea-Gil I, Roura S, Sánchez-Margallo FM, Raya A, Bayes-Genis A. Preclinical Safety Evaluation of Allogeneic Induced Pluripotent Stem Cell-Based Therapy in a Swine Model of Myocardial Infarction. Tissue Eng Part C Methods 2017 Aug 18.
 • Roura S, Gálvez-Montón C, de Gonzalo-Calvo D, Gamez A, Gastelurrutia P, Revuelta-Lopez E, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Llucia-Valldeperas A, Perea-Gil I, Iborra-Egea O, Borras FE, Lupon J, Llorente-Cortes V, Bayes-Genis A. Extracellular vesicles do not contribute to higher circulating levels of soluble LRP1 in idiopathic dilated cardiomyopathy. J Cell Mol Med 2017 May 29.
 • Iborra-Egea O, Gálvez-Montón C, Roura S, Perea-Gil I, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Bayes-Genis A. Mechanisms of action of sacubitril/valsartan on cardiac remodeling: a systems biology approach. NPJ Syst Biol Appl 2017 Apr 18;3:12.
 • Llucià-Valldeperas A, Soler-Botija C, Gálvez-Montón C, Roura S, Prat-Vidal C, Perea-Gil I, Sanchez B, Bragos R, Vunjak-Novakovic G, Bayes-Genis A. Electro-mechanical Conditioning of Adult Progenitor Cells Improves Recovery of Cardiac Function After Myocardial Infarction. Stem Cells Transl Med 2016 Sep 29. pii: sctm.2016-0079.
 • Gálvez-Montón C, Bragós R, Soler-Botija C, Díaz-Güemes I, Prat-Vidal C, Crisóstomo V, Sánchez-Margallo FM, Llucià-Valldeperas A, Rosell X, Perea-Gil I, Roura S, Bayes-Genis A. Noninvasive Assessment of an Engineered Bioactive Graft in Myocardial Infarction: Impact on Cardiac Function and Scar Healing. Stem Cells Transl Med 2016 Sep 2;pii: sctm.2016-0063.
 • Gómez-Mauricio* G, Moscoso* I, Martín-Cancho M, Crisóstomo V, Prat-Vidal C, Báez-Díaz C, Sánchez-Margallo FM, Bernad A. Combined administration of mesenchymal stem cells overexpressing IGF-1 and HGF enhances neovascularization but moderately improves cardiac regeneration in a porcine model. Stem Cell Res Ther 2016;7:94.
 • Prat-Vidal* C, Perea-Gil* I, Galvez-Monton* C, Roura S, Llucià-Valldeperas A, Soler-Botija C, Iborra-Egea O, Díaz-Güemes I, Crisóstomo V, Sánchez-Margallo FM, Bayes-Genis A. A Cell-Enriched Engineered Myocardial Graft Limits Infarct Size and Improves Cardiac Function: Pre-clinical Study in the Porcine Myocardial Infarction Model. JACC: Basic to Translational Science 2016 August; 1(5):360-372.
 • Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Roura S, Bayes-Genis A. Materials for cardiac tissue engineering. Nanomedicine and Regenerative Medicine 2015. Edited by Yunfeng Lin and Tao Gong. IAPC Open Book Platform. ISBN: 978-953-56942-3-6. Book chapter.
 • Perea-Gil I, Prat-Vidal C, Bayes-Genis A. In vivo Experience of Natural-based Scaffolds for Myocardial Infarction: The Times They Are A-Changin'. Stem Cell Res Ther 2015 Dec 6;6(1):248.
 • Gálvez-Montón C, Fernandez-Figueras MT, Martí M, Soler-Botija C, Roura S, Perea-Gil I, Prat-Vidal C, Llucià-Valldeperas A, Raya A, Bayes-Genis A. Neoinnervation and neovascularization of acellular pericardial-derived scaffolds in myocardial infarcts. Stem Cell Res Ther 2015 May 27;6:108.
 • Roura* S, Soler-Botija* C, Bagó* JR, Llucià-Valldeperas A, Fernández M, Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Perea-Gil I, Blanco J, Bayes-Genis A. Post-infarction functional recovery driven by a three-dimensional engineered fibrin patch comprised of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells. Stem Cells Transl Med 2015 Aug;4(8):956-66.
 • Perea-Gil* I, Uriarte* J, Prat-Vidal C, Gálvez-Montón C, Roura S, Llucià-Valldeperas A, Soler-Botija C, Farré R, Navajas D, Bayes-Genis A. In vitro comparative study of two decellularization protocols in search of an optimal myocardial scaffold for recellularization. Am J Transl Res 2015 Mar 15;7(3):558-73. eCollection 2015.
 • Llucià-Valldeperas A, Sanchez B, Soler-Botija C, Gálvez-Montón C, Roura S, Prat-Vidal C, Perea-Gil I, Rosell-Ferrer J, Bragos R, Bayes-Genis A. Physiological conditioning by electric field stimulation promotes cardiomyogenic gene expression in human cardiomyocyte progenitor cells. Stem Cell Res Ther 2014 Aug 4;5(4):93.
 • Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Díaz-Güemes I, Crisóstomo V, Soler-Botija C, Roura S, Llucià-Valldeperas A, Perea-Gil I, Sánchez-Margallo FM, Bayes-Genis A. Comparison of two preclinical myocardial infarct models: coronary coil deployment versus surgical ligation. J Transl Med 2014 May 21;12(1):137. [Epub ahead of print].
 • Prat-Vidal* C, Gálvez-Montón* C, Puig-Sanvicens V, Sanchez B, Díaz-Güemes I, Bogónez-Franco P, Perea-Gil I, Casas-Solà A, Roura S, Llucià-Valldeperas A, Soler-Botija C, Sánchez-Margallo FM, Semino CE, Bragos R, Bayes-Genis A. Online monitoring of myocardial bioprosthesis for cardiac repair. Int J Cardiol 2014;174(3):654-61.
 • Roura S, Gálvez-Montón C, Pujal JM, Casani L, Fernández MA, Astier L, Gastelurrutia P, Domingo M, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Llucià-Valldeperas A, Llorente-Cortés V, Bayes-Genis A. New insights into lipid raft function regulating myocardial vascularization competency in human idiopathic dilated cardiomyopathy. Atherosclerosis 2013;230:354-364.
 • Soler-Botija C, Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Roura S, Bayes-Genis A. Myocardial bioprosthesis: Mimicking nature. Drugs Fut 2013;38(7):475-484.
 • Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Roura S, Soler-Botija C, Bayes-Genis A. Cardiac tissue engineering and the bioartificial heart. Rev Esp Cardiol. 2013 May;66(5):391-399. Epub 2013 Mar 5. English, Spanish.
 • Llucià-Valldeperas A, Sanchez-Terrones B, Soler-Botija C, Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Roura S, Rosell J, Bragos R, Bayes-Genis A. Electrical stimulation of cardiac adipose tissue-derived progenitor cells modulates cell phenotype and genetic machinery. J Tissue Eng Regen Med 2013;9(11):E76-83.
 • Prat-Vidal* C, Gálvez-Montón* C, Nonell L, Puigdecanet E, Astier L, Solé F, Bayes-Genis A. Identification of temporal and region-specific myocardial gene expression patterns in response to infarction. PLoS One 2013;8(1):e54785. Epub 2013 Jan 25.
 • Roura* S, Bago* JR, Soler-Botija C, Pujal JM, Galvez-Monton C, Prat-Vidal C, Llucia-Valldeperas A, Blanco J, Bayes-Genis A. Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells promote vascular growth in vivo. PLoS One 2012;7(11):e49447.
 • Sanchez B, Guasch A, Bogonez P, Galvez C, Puig V, Prat C, Semino CE, Bayes-Genis A, Bragos R. Towards on line monitoring the evolution of the myocardium infarction scar with an implantable electrical impedance spectrum monitoring system. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2012 Aug;2012:3223-6.
 • Bayes-Genis A, Gálvez-Montón C, Prat-Vidal C, Soler-Botija C. Cardiac adipose tissue: a new frontier for cardiac regeneration?. Int J Cardiol. 2013 Jul 15;167(1):22-5. Epub 2012 Jun 17.
 • Prat-Vidal* C, Gálvez-Montón* C, Roura S, Soler-Botija C, Llucià-Valldeperas A, Díaz-Güemes I, Sánchez-Margallo FM, Bayes-Genis A. Post-infarction scar coverage using a pericardial-derived vascular adipose flap. Pre-clinical results. Int J Cardiol. 2013 Jun 20;166(2):469-74.
 • Prat-Vidal* C, Gálvez-Montón* C, Roura S, Farré J, Soler-Botija C, Llucià-Valldeperas A, Díaz-Güemes I, Sánchez-Margallo FM, Arís A, Bayés-Genís A. Transposition of a pericardial-derived vascular adipose flap for myocardial salvage after infarct. Cardiovasc Res 2011 Sep 1;91(4):659-667.
 • Llach* A, Molina* CE, Prat-Vidal C, Fernandes J, Casadó V, Ciruela F, Lluís C, Franco R, Cinca J, Hove-Madsen L. Abnormal calcium handling in atrial fibrillation is linked to up-regulation of adenosine A2A receptors. Eur Heart J 2011 Mar;32(6): 721-729.
 • Bayes-Genis* A, Soler-Botija* C, Farré* J, Sepúlveda P, Raya A, Roura S, Prat-Vidal C, Gálvez-Montón C, Montero JA, Büscher D, Belmonte JC. Human progenitor cells derived from cardiac adipose tissue ameliorate myocardial infarction in rodents. J Mol Cell Cardiol 2010 Nov;49(5):771-780.
 • Rigol* M, Solanes* N, Farré J, Roura S, Roqué M, Berruezo A, Bellera N, Novensà L, Tamborero D, Prat-Vidal C, Huzman MA, Batlle M, Hoefsloot M, Sitges M, Ramírez J, Dantas AP, Merino A, Sanz G, Brugada J, Bayés-Genís A, Heras M. Effects of adipose tissue-derived stem cell therapy after myocardial infarction: impact of the route of administration. J Card Fail 2010 Apr;16(4):357-366.
 • Roura S, Farre J, Hove-Madsen L, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Gálvez-Montón C, Vilalta M, Bayes-Genis A. Exposure to cardiomyogenic stimuli fails to transdifferentiate human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells. Basic Res Cardiol 2010 May;105(3):419-430.
 • Rigol M, Solanes N, Roqué M, Farré J, Batlle M, Roura S, Bellera N, Prat-Vidal C, Sionis A, Ramírez J, Sitges M, Sanz G, Bayés-Genís A, Heras M. Hemosiderin deposits confounds tracking of iron-oxide-labeled stem cells: an experimental study. Transpl P 2008 Dec;40(10):3619-3622.
 • Prat-Vidal* C, Roura* S, Farré J, Gálvez C, Llach A, Molina CE, Hove-Madsen L, Garcia J, Cinca J, Bayes-Genis A. Umbilical cord blood-derived stem cells spontaneously express cardiomyogenic traits. Transpl P 2007 Sep;39(7):2434-2437.
 • Farré* J, Roura* S, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Llach A, Molina CE, Hove-Madsen L, Cairó JJ, Bragós R, Gòdia F, Cinca J, Bayes-Genis A. FGF-4 increases in vitro expansion rate of human adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Growth Factors 2007 Apr;25(2):71-76.
 • Roura S, Planas F, Prat-Vidal C, Leta R, Soler-Botija C, Carreras F, Llach A, Hove-Madsen L, Pons-Lladó G, Farré J, Cinca J, Bayes-Genis A. Idiopathic dilated cardiomyopathy exhibits defective vascularization and vessel formation. Eur J Heart Fail 2007 Oct;9(10):995-1002.
 • Bayes-Genis A, Roura S, Prat-Vidal C, Farré J, Soler-Botija C, Bayes de Luna A, Cinca J. Chimerism and microchimerism of the human heart: evidence for cardiac regeneration. Nat Clin Pract Card 2007 Feb;4 Suppl 1(S1):S40-45.
 • Hove-Madsen L, Prat-Vidal C, Llach A, Ciruela F, Casado V, Lluis C, Bayes-Genis A, Cinca J, Franco R. Reply: Does the adenosine A2A receptor stimulate the ryanodine receptor?. Cardiovasc Res 2007 Jan 1;73(1):249-250.
 • Hove-Madsen L, Llach A, Molina CE, Prat-Vidal C, Farre J, Roura S, Cinca J. The proarrhythmic antihistaminic drug terfenadine increases spontaneous calcium release in human atrial myocytes. Eur J Pharmacol 2006 Dec 28;553(1-3):215-221.
 • Prat-Vidal* C, Hove-Madsen* L, Llach A, Ciruela F, Casadó V, Lluís C, Bayes-Genis A, Cinca J, Franco R. Adenosine A2A receptors are expressed in human atrial myocytes and modulate spontaneous sarcoplasmic reticulum calcium release. Cardiovasc Res 2006 Nov 1; 72(2):292-302.© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat