Projectes en curs > Diferenciació de cardiomiòcits de cèl·lules ES humanes i de ratolins

Estem utilitzant línies de cèl·lules ES humanes transgèniques que expressen informació fluorescent sota el control de promotors cardio-específics primerencs i tardants per tal de caracteritzar els mecanismes moleculars que regulen la diferenciació cel·lular de ES humanes en llinatges de cardiomiòcits.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat