Línies detallades de treball > Regeneració

  • Regeneració del cor en els peixos zeb. De Raya et al, PNAS 100: 11889-11895; 2003.
  • Regeneració del cor en els peixos zeb. De Raya et al, PNAS 100: 11889-11895; 2003.

La regeneració és un procés biològic complex pel qual es restitueixen les parts del pla corporal després d'una lesió o amputació.

Aquest procés requereix l'acció coordinada de mecanismes que indueixin i regulin la dediferenciació, la generació de models i, en alguns casos, els esdeveniments de transdiferenciació. Tot i que els embrions de la majoria de vertebrats mostren una capacitat considerable de regeneració d'estructures malaltes, aquesta capacitat disminueix a mesura que avança el desenvolupament de tal manera que els adults generalment tenen una capacitat de regeneració molt reduïda. Però aquesta regla té excepcions remarcables: els amfibis urodels com ara el tritó i l'axolot i els peixos teleostis com ara el peix zebra, que poden regenerar teixits i fins i tot òrgans sencers durant tota la vida.

S'ha fet un estudi a fons del procés de regeneració de membres en tritons igual que el de regeneració d'aletes en peixos zebra i el podem dividir en tres fases principals:

  • a) curació de ferides: les cèl·lules epitelials emigren i cobreixen la zona de l'amputació
  • b) dediferenciació de cèl·lules en el teixit del voltant per donar origen a una concentració prolífera de cèl·lules no diferenciades anomenada blastema
  • c) nou desenvolupament: el model de blastema resulta la generació del nou membre/aleta

A més de membres/aletes, els tritons i peixos zebra també regeneren grans porcions del cor després de l'amputació. Les ferides de cor dels mamífers com ara els humans deixen seqüeles no funcionals, al contrari dels tritons i peixos zebra que responen a les ferides de cor amb la regeneració de teixits del cor multifuncionals i correctes, incloent el miocardi, l'epicardi i l'endocardi. El nostre laboratori té interès per entendre les bases moleculars que encobreixen aquest procés regeneratiu en tritons i peixos zebra. També esperem que un coneixement més profund de la regeneració del cor i dels membres/aletes en peixos i amfibis proporcioni les bases per a millorar la regeneració d'òrgans en humans.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat