News > CMRB

8 de maig de 2017

El CMRB i l'IDIBELL creen el nou Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya

El CMRB i l'IDIBELL creen el nou Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya
El CMRB i l'IDIBELL creen el nou Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya

El Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa en Catalunya (P-CMR[C]) s’ubicarà des de juny d’aquest any a les instal•lacions de l’IDIBELL, dins de l’Hospital Duran i Reynals. La posada en marxa del P-CMR[C] permetrà crear entre 4 i 6 nous grups de recerca que desenvoluparan la seva activitat a les noves instal•lacions. Alhora, donat el caràcter transversal del programa, aquest també associarà grups de recerca pertanyents a d’altres institucions que treballen en el camp de la Medicina Regenerativa a Catalunya. Paral•lelament, els serveis cientificotècnics del CMR[B] i el Banc de Cèl•lules Mare de Barcelona (BCL-B), node Català del Banc Nacional de Cèl•lules Mare (BNCL), també formaran part del nou programa.

La creació del P-CMR[C], aprovada en acord de Govern el 6 de octubre de 2015, busca capitalitzar la posició del CMR[B] com a agent aglutinador de la recerca en cèl•lules mare de Catalunya, i alhora catalitzar la translació clínica de la investigació en medicina regenerativa. La direcció d’aquest nou programa l’assumirà el Dr. Ángel Raya, actual director del CMR[B]. El programa inclourà una co-direcció clínica que recaurà en el Dr. Antoni Bayés-Genís, investigador clínic a l’Institut Germans Trias i Pujol, que ajudarà a consolidar l’orientació transversal del programa i enfortir la translació de la recerca a la pràctica clínica.

La recerca del P-CMR[C] s’enfocarà clarament al desenvolupament d’estratègies de medicina regenerativa d’alt impacte per als pacients, principalment en el marc de la insuficiència cardíaca, les malalties neurodegeneratives, les malalties hematològiques no malignes i degeneració macular associada a l’edat.

La integració del P-CMR[C] a l’IDIBELL suposarà també a creació de nous espais destinats a acollir els serveis cientificotècnics. A les plataformes ja existents a l’IDIBELL, com el biobanc, la unitat d’assajos clínics, l’estabulari, les unitats de proteòmica, genòmica i citòmica i el servei d’estadística, s’hi afegiran els serveis de bioimatge i histologia, citometria de flux, micromanipulació embrionària, cultiu cel•lular avançat i animals aquàtics del CMR[B].

Per acollir el P-CMR[C], l’IDIBELL està duent a terme una remodelació dels seus espais. El projecte, finançat des del Departament de Salut i amb el cofinançament competitiu de FEDER (ECO/1823/2015/ 2015 FEDER/S-19), es va iniciar a principis de 2017 i finalitzarà a finals de maig de 2017. El finançament que han rebut i reben tant el CMRB i l’IDIBELL ha fet viable aquest procés. Així, s’espera poder iniciar l’activitat del P-CMR[C] durant el mes de juny d’aquest any. L’IDIBELL dóna la benvinguda a un nou programa de recerca, al BCL-B i als nous serveis cientificotècnics i a tot el seu personal.
© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat