News > CMRB

02/05/2018

Joves de cor: una nova finestra a la regeneració cardíaca

Joves de cor: una nova finestra a la regeneració cardíaca
 

Un nou estudi en ratolins nounats desenvolupat pel Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]), en col•laboració amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i la Universitat de Barcelona (UB), ha determinat que la capacitat que té el cor per regenerar-se està relacionada amb la rigidesa de l'entorn cel•lular, i no només amb la capacitat proliferativa de les cèl•lules cardíaques, acotant la finestra de regeneració a 48 hores després del naixement. El treball de recerca, publicat a Science Advances, obre la porta al desenvolupament de teràpies basades en la modificació farmacològica de la matriu extracel•lular per fomentar la regeneració de teixit després d'un infart de miocardi.

"Ara comencem a entendre que la matriu extracel•lular juga un paper important en el comportament de les cèl•lules mare i les seves aplicacions terapèutiques en medicina regenerativa" comenten els autors de l'estudi. "Els esdeveniments intracel•lulars regulats per gens i proteïnes sempre s'havien considerat el principal objecte d'estudi fins ara; no obstant, ens falta una visió més àmplia que englobi a tots els protagonistes de la regeneració del teixit cardíac".

48 hores per regenerar

Fins ara, la capacitat de regeneració de les cèl•lules del cor, els cardiomiòcits, s'havia associat a la seva capacitat de proliferar. Estudis anteriors permetien havien descobert que els ratolins nounats són capaços de regenerar el seu cor després d'una ferida, tot i que perden aquesta capacitat a la setmana de vida. Per aquest motiu, es pensaba que la capacitat de regeneració es devia al fet que les cèl•lules cardíaques encara estaven en fase de desenvolupament.

Per primera vegada, els investigadors del CMR[B] han avaluat experimentalment la capacitat de regeneració del ratolí davant d'una amputació de teixit cardíac des de les 24 hores fins als nou dies després del naixement. "Si la capacitat regenerativa del cor neonatal depengués de la capacitat de proliferació de les cèl•lules cardíaques, hauríem vist regeneració diversos dies després del naixement, com s'havia proposat, però no és així", explica el Dr. Mario Notari, primer autor de l'article. "En canvi, hem acotat experimentalment aquesta finestra de regeneració a dos dies, demostrant que passades 48 hores el cor perd la capacitat de regenerar-se, encara que segueixi en desenvolupament. Així doncs, hem desvinculat els fenòmens de regeneració i proliferació cel•lular dels cardiomiòcits en ratolins nounats".

La rigidesa de l'entorn, factor limitant

Gràcies a la col•laboració amb el grup de recerca IBEC-UB del Dr. Daniel Navajas, també vinculat al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER) com el CMR[B], els investigadors van realitzar l'anàlisi transcriptòmica i mecànica del cor a les 24 i 48 hores de néixer. La principal diferència observada va ser un increment significatiu de la rigidesa de matriu extracel•lular, que envolta als cardiomiòcits, als dos dies de néixer.

Després d’administrar als ratolins un fàrmac per disminuir aquesta rigidesa, l'equip d'investigació va aconseguir ampliar la capacitat de regeneració del cor fins a tres dies després del naixement. "Els nostres resultats suggereixen que la composició i rigidesa de la matriu extracel•lular són un mecanisme limitant en relació a la capacitat regenerativa del cor en mamífers, per la qual cosa resulta molt interessant el seu estudi", apunta Notari.

Un nou enfocament per al tractament de malalties cardiovasculars

"Conèixer la finestra temporal de regeneració del cor en ratolins nounats de manera tan detallada facilitarà el desenvolupament de nous estudis que permetin analitzar en profunditat els mecanismes responsables", afegeix el Dr. Ángel Raya, investigador ICREA i director del CMR[B] i últim autor del treball. "En qualsevol cas, aquestes troballes obren una porta esperançadora de cara al desenvolupament de noves teràpies per a malalties cardiovasculars basades en medicina regenerativa". A llarg termini, la disminució de la rigidesa del microentorn cel•lular podria convertir-se en una manera de tractar les patologies cardiovasculars.Enllaços relacionats
The local microenvironment limits the regenerative potential of the mouse neonatal heart

© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat