Personal

Unitat de Citometria de Flux

La citometria de flux és una tècnica quantitativa i qualitativa d’anàlisi i separació de partícules (cèl·lules, bacteris, cromosomes, orgànuls, etc.), capaç de mesurar, de forma ràpida i sensible, múltiples paràmetres de manera simultània.

La tècnica de la citometria de flux consisteix en fer passar les cèl·lules alineades per davant d’un làser i mesurar la llum emesa per cada una d’aquestes cèl·lules a mesura que l’atravessen. D’aquesta manera, el sistema mesura, per una banda, el grau de dispersió de la llum (indicador de la mida, forma i estructura de la partícula) i per altra banda, si les partícules han estat tenyides amb una o més molècules fluorescents. El làser excita aquestes molècules proporcionant una informació biològica addicional relacionada amb cada partícula individual, com l’activitat metabòlica, el contingut en ADN o la presència de determinats marcadors intracel·lulars o de superfície. De manera precisa, el sistema òptic i electrònica recullen tant la llum dispersada  com la fluorescència emesa per cada partícula per aleshores convertir-la en un senyal digital que pot ser interpretat per ordinador per a la seva anàlisi.

El nostre servei de citometria de flux ofereix a la comunitat científica equips de tecnologia punta per a l’anàlisi i la separació cel·lular a alta velocitat. Aquesta unitat col·labora estretament amb la Unitat de Cultiu Cel·lular i el Banc de Cèl·lules Mare per tal d’adaptar nous protocols de purificació de cèl·lules i caracterització per la recerca en cèl·lules mare.

La Unitat consta de 2 citòmetres de flux, un analitzador Gallios equipat amb 3 línies (violeta, blau i vermell) i 10 detectors de fluorescència (2+5+3 respectivament) i un Moflo XDP com a separador cel·lular. Aquest citòmetre de flux modular de la casa comercial BeckmanCoulter està equipat amb 3 làsers (un de blau d’estat sòlid de 488nm, un díode vermell de 635nm i un de làser d’ió Argó UV de 351 nm), 9 detectors de fluorescència i ofereix 4 vies de separació simultànies.

La configuració del nostre separador cel·lular permet la precisió de separació necessària per aïllar diferents poblacions cel·lulars a partir d’un cultiu, teixit o òrgan heterogeni. Els nostres citòmetres de flux destaquen fonamentalment per tractar-se d’uns sistemes modulars, versàtils i flexibles, oferint així a l’investigador la possibilitat de buscar la millor configuració de l’equip que més s’ajusti a les necessitats de cada experiment o aplicació de particular. A més de permetre una separació de cèl·lules a alta velocitat, ho fa obtenint pureses superiors al 98% i mantenint la viabilitat i la funcionalitat cel·lular.

Algunes de les aplicacions dels nostres serveis:

-Separació cel·lular en modalitat de puresa
-Separació cel·lular en modalitat d’enriquiment
-Immunofenotipat multicolor
-Anàlisi del cicle cel·lular en cèl·lules vives o fixades
-Assajos de viabilitat i vitalitat
-Estudis d’expressió gènica

CONTACTE: cytometry.unit@cmrb.eu


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat